Aurinkovoima
Tiivistelmä:
Suomeen rakennetaan kiintyvällä vauhdilla pieniä ja suurempiakin aurinkovoimaloita. Lukumäärä on tällä hetkellä n. 10 000 kpl. Paras paikka tällaiselle voimalalle on omakotitalon tai kiinteistön katto, joka on sopivassa kallistuskulmassa (mieluiten 30-50 astetta) akselilla länsi, etelä ja itä.

Aurinkovoima

Suomeen rakennetaan kiintyvällä vauhdilla pieniä ja suurempiakin aurinkovoimaloita. Lukumäärä on tällä hetkellä n. 10 000 kpl. Paras paikka tällaiselle voimalalle on omakotitalon tai kiinteistön katto, joka on sopivassa kallistuskulmassa (mieluiten 30-50 astetta) akselilla länsi, etelä ja itä.

Syyt oman voimalan rakentamiseen ovat moninaiset. Tavanomaisin syy aiemmin oli erityinen harrastuneisuus aiheeseen. Nykyään uusiutuvan energian esillä oleminen ja ilmastokysymykset ovat lisänneet huomiota ja innostusta aiheeseen laajemminkin. Myös korkea sähkön hintataso on omiaan ajatteluttamaan talonrakentajaa ja energiaremontin tekijää erilaisista vaihtoehdoista.

Kun asiaa alkaa tonkia enemmän törmää viidakkoon asioita, jotka eivät olekaan niin yksiselitteisiä. Aurinkoenergiaa tuottava talous ei saakaan pahimmillaan hyödynnettyä tuottamaansa energiaa kuin nimeksi. Lisäksi sähköverkkoon kytkettynä energiantuotantolaitoksena tuotetusta energiasta saa käteensä vain kolmanneksen siitä, mitä siitä joutuu maksamaan.

Tuottamasi sähkö saattaa mennä naapurille tai kiertää verkon kautta takaisin sinulle, mutta tuolloin hinta on moninkertainen. Siihen lisätään siirtohinta ja sähkövero. Lisäksi aurinkosähkön tuottajat ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Tilanne on epäoikeudenmukainen ja syynä ovat sähköverkkoyhtiöiden erilaiset käytännöt. Vantaan energia ja Caruna toimivat kolmivaihemittauksella ja pääosin Suomessa toimii yksivaihemittaus. Varsinkin tällöin ns. väärin toimivan mittauksen takia menetetty omakäyttö vuosituotannosta voi olla suuri jopa yli 30 %.

Tuottaja toimii hetkellisessä sähkömarkkinassa, jonka mittaustapoja on useita. Kuluttaja toimii tuntitaksoituksessa. Epätasa-arvoinen tilanne pienvoimaloiden omistajille voitaisiin ratkaista esimerkiksi sillä, että laskutusperusteena käytetään laskutusjakson (käytännössä yhden tunnin) aikana nettomääräisesti siirtyvää sähkön määrää (tuntinetotus). Asiasta on tehty lakialoite v. 2017, joka ei ole edennyt eduskunnassa. Voitaisiinko asiaa edistää seuraavalla hallituskaudella?

Laita hyvä kiertämään!

Lisää luettavaa