Vaalit ja päätöksenteko???

Vaalit ja päätöksenteko
Tiivistelmä:
Olen viime päivinä miettinyt mistä vaalitulokset syntyvät. Miten ihmiset valitsevat ehdokkaansa. Mistä erilaiset vallitsevat trenditeemat syntyvät. Ympäristöteema on todellakin kaikille tärkeä asia. Valinnoilla ei kuitenkaan ei ole mitään tekemistä realismin ja tulevan päätöksenteon ja päätöksentekomahdollisuuksien kanssa tai yksilön päätös- tai yhteistyökykyjen kanssa.

Vaalit ja päätöksenteko???

Olen viime päivinä miettinyt mistä vaalitulokset syntyvät. Miten ihmiset valitsevat ehdokkaansa. Mistä erilaiset vallitsevat trenditeemat syntyvät. Ympäristöteema on todellakin kaikille tärkeä asia. Valinnoilla ei kuitenkaan ei ole mitään tekemistä realismin ja tulevan päätöksenteon ja päätöksentekomahdollisuuksien kanssa tai yksilön päätös- tai yhteistyökykyjen kanssa. Valitettava tosiasia on, että päätökset on pakko tehdä talouden raamien puitteissa, yhdessä. Ei tunteella kuten useimmat tekevät valintansa.

Itsekin katson, että arvojen samankaltaisuus on erittäin tärkeä pohja valita omaa ehdokasta. Kun päätöksiä tehdään oikealla arvopohjalla niissä talouden raameissa, kun on mahdollista, ollaan oikealla tiellä. Huolestuttavaa kuitenkin on, että useilla ehdokkailla tai kokonaisilla puolueilla on erittäin vähän huomioitu reaalimaailman rajoitteita ideologisissa esityksissään. Näin pitkälle moni äänestäjä ei jaksa ajatella. That is fine, but…

Uskon oikeasti, että lähes kaikki puolueet haluavat hyvää ympäristölle. Päätöksenteko ympäristönäkökohdat huomioiden tulee olla kaikkien ykköslähtökohtia. Kaikkien yhteistä hyvää ei saa vaurioittaa rahan kiilto silmissä, enää. Kun päätöksiä tehdään on kuitenkin muitakin näkökohtia, mitä pitää huomioida. Tämä esitetään eri puolueissa eri tavoin. Naiviutta on, että päätöksiä tehtäisiin vain ympäristölähtökohdista lähtöisin. Yleensä on niin, että realismia esittävät eivät tässä tapauksessa ole suosittuja. Lisäksi hiilijalanjälki pitäisi osata huomioida tuotteen valmistuksesta käyttöön ja hävitykseen asti. Poliittisissa puheessa todellisuus ei näyttäydy oikein. Kokonaisuutta ei kyetä tai haluta huomioida. Vaalit on todellista teatteria.

Toinen ero on miten nämä ideologiat ja arvot kyetään huomioimaan tai halutaan huomioida erilaisten päätösten kerrannaisvaikutuksissa. Erilaisten verojen nosto tai lasku vaikuttaa muuhunkin kuin välittömän verotettavan rahapussiin. Vaikutukset voivat näkyä laajoina kuluttajien käytöksen muutoksina, yritystoiminnan ja työelämän muutoksina. Äänestäjä usein ajattelee asiaa hyvin kädestä suuhun periaatteella. Jokainen varmaan haluaa, että meillä kaikilla menee hyvin ja ikääntyneet tulevat hyvin hoidetuksi ja perheet voivat hyvin.

Olen itsekin ammattini kautta ehdottomasti sitä mieltä, että jokainen tarvitsee tasa-arvoisen terveydenhuollon ja yhtäläisen hoitoon pääsypolun. Siinä ei tittelit ja rahapussi saisi painaa. Tämän eteen pitää tehdä työtä ja uudistaa SOTEa, mutta verotusta kiristämällä siihen ei päästä. On vaikutettava rakenteisiin, hoitokäytäntöihin ja karsittava turhaa vaikuttamatonta toimintaa. Terveydenhuollossa (julkisessa) on kuitenkin paljon asioita, jotka liian jäykkien rakenteiden ja osaamisen puutteen vuoksi johtavat siihen, että asiakkaiden on lopulta haettava apua yksityisestä terveydenhuollosta. Tähän pitäisi tulla muutos.

Tarvitaan osaavia ihmisiä tekemään viisaita päätöksiä yhdessä. Pelkällä vahvalla ideologialla tämä ei valmistu.

Laita hyvä kiertämään!

Lisää luettavaa