Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein resurssi

Henkilöstoresurssit, henkilöstö
Tiivistelmä:
Henkilöstön asema on turvattava hyvinvointialueen toiminnassa.

Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein resurssi

Tuoreidenkin selvitysten mukaan mm. Kuntapäättäjille (Aula Research, Keva) syksyllä -21 tehdyn kyselyn mukaan avoimiin vakansseihin ei ole riittävästi hakijoita. 65 % kaikista vastaajista ja jopa 76 suurten kaupunkien vastaajista oli sitä mieltä, ettei hakijoita ole ollut riittävästi avoimiin vakansseihin. Terveysasemien ohella yliopistosairaalatkin ovat joutuneet sulkemaan osastoja tai vähentämään toimintaa henkilöstöpulan vuoksi. On selvää, ettei SoTe uudistuksen suurinta tavoitetta tasa-arvoisia sujuvia kustannustehokkaita ja -vaikuttavia palveluja voida tuottaa ilman osaavaa henkilökuntaa. Nyt yksi suurimmista haasteista onkin tässä muutoksessa, että saadaan pidettyä kiinni osaavasta henkilökunnasta ja houkuteltua lisää osaavia työntekijöitä hyvinvointialueille.

  1. On satsattava osaavan henkilökunnan pitoon ja vetoon, perehdyttämiseen, osaamisen kehittämiseen ja laadukas opetus.
  2. Tutkimus- ja kehitystyötä tarvitaan edelleen ja lisääntyvästi, jotta saamme näyttöä mm. oikeista toimintamalleista ja vaikuttavista hoidoista.
  3. Työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota. Parhaat keinot ovat yhteisöllisyyden lisääminen, oikeanlainen palkitseminen ja työhyvinvointia tukevat työolot. Asiaa käsittelee myös diplomityöni LUTsta vuodelta 2021.

Laita hyvä kiertämään!

Lisää luettavaa