Kunta voi toimillaan tukea ihmisten liikkumista

Kunta voi toimillaan tukea ihmisten liikkumista
Tiivistelmä:
Kunta voi toimillaan tukea ihmisten liikkumista, Ennakoi, ennaltaehkäise ja edistä (EEE) on halvempaa ja kivempaa kuin jälkijättöinen ongelmien toteaminen ja hoitaminen, mutta kyvykkyyttä ja rohkeutta toteuttaa EEEtä tarvitaan lisää myös kuntiin.

Kunta voi toimillaan tukea ihmisten liikkumista

Kuntien lakiin pohjautuvana keskeisenä velvoitteena on päätösten vaikutusten ennakkoarviointi, kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen ja kuntalaisten terveyden edistäminen. Liikunnalla on merkittävä vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen ja paikallaanolo taas sairastuttaa. Kunnan toimet, joilla lisätään liikkumisen mahdollisuuksia ja saavutettavuutta eri väestön osille, ovat vaikuttavia lisäämään kuntalaisten liikuntaa. Ikääntyneiden säännöllisellä tasapaino ja lihasvoimaharjoittelulla ja sen mahdollistamisella on kaatumisiakin ehkäisevä vaikutus ja siten oleellisesti terveyttä edistävä ja kustannuksia hillitsevä vaikutus.

Tässä asiassa NuPS on Karviaisen kumppanina tehnyt erinomaista työtä projektillaan Virtaa vihtiläisille vanhuksille. Tällaista yhteistyötä kuntayhtymän ja urheiluseuran tai jonkun muun kolmannen sektorin tahon välillä tarvitaan. Lisäksi tarvittaisiin kiinteää yhteistyötä kunnan liikuntapalvelujen ja terveydenhuollon palveluntarjoajan välillä. Miten tämän yhteistyömahdollisuuden käy tulevassa SoTe uudistuksessa? Näyttöä on myös kevyen liikenteen väylien terveysliikuntaa lisäävästä vaikutuksesta ja kustannusvaikuttavuudestakin. Vihdin alueella tämä asia kaipaa huomattavaa parannusta, johon on tulevalla valtuustokaudella panostettava.

Kuntaan on rakennettu ja rakennetaan nyt paljon uutta ja hienoa ja myös liikuntaa tukevia tiloja ulos ja sisään, joista voimme olla ylpeitä ja tyytyväisiä.

Kannatan myös urheilun ja urheilijoiden ja heidän harjoitusolosuhteidensa tukemista kunnan liikunnan keulakuvina. Perinteitä tästä on laajalla rintamalla; uinti, hevosurheilu, lumilautailu ja slalom, ammunta, suunnistus, judo, yleisurheilu, jääkiekko, pesäpallo jne. Silti kunnassa on edelleen paljon tehtävää. Myös vanhemmat asuinalueet kaipaavat lähiliikuntapaikkoja mm. Hiidenranta. Useat uimarannat kaipaavat ehostusta ja kunnostusta. Useat leikkipaikat kaipaisivat kunnostusta ja laajennusta huomioiden myös aikuiset. Pienillä investoinneilla saataisiin erilaisia lähiliikuntapaikkoja lisää ajatellen esim. nuorisoa (skeittirampit yms.). Tällaiset toimet ovat vaikuttavia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja liikuntaan houkuttelevia asioita, joita pitää entistä enemmän leipoa sisään päätöksenteon strategiaan. Lisäksi konkreettisten liikuntaa lisäävien toimenpiteiden ja ohjeistuksen istuttaminen neuvola, koulu (esim. Liikkuva koulu) ja opiskeluympäristöihin sekä ikääntyneiden palvelu- ja hoitolaitoksiin vaatii huomiota.

Ennakoi, ennaltaehkäise ja edistä (EEE) on halvempaa ja kivempaa kuin jälkijättöinen ongelmien toteaminen ja hoitaminen, mutta kyvykkyyttä ja rohkeutta toteuttaa EEEtä tarvitaan lisää myös kuntiin.

Arja Uusitalo #43
Lääketieteen tohtori, Dosentti, Erikoislääkäri
Kokoomuksen kunnanvaltuutettu, Karvaisen hallituksen jäsen

Laita hyvä kiertämään!

Lisää luettavaa